Aleksandra Rak

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Pracę dyplomową zrealizowała na wydziale grafiki warsztatowej - linoryt wraz z aneksem z rysunku.

Na specyfikę prac składają się takie elementy jak subtelna kreska, kolorystyka, lekkość oraz bardzo istotna w życiu artystki – przyroda.

Ulubioną techniką jest rysunek, ale nie ogranicza się tylko do niego. Używa różnych form artystycznych, miesza techniki, style i narzędzia. Tworzy w kolorze i czerni.

Okazyjnie zajmuje się malarstwem naściennym i concept art.

W trakcie studiów uczestniczyła w paru zbiorowych wystawach w Polsce (m.in. Zakopane, Kraków) jak i za granicą (Ukraina, Kanada).

Od czasu ukończenia studiów zajmuje się malarstwem, ilustracją, grafiką i web designem. Obecnie pracuje jako grafik freelancer.

* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->