Krystian Dzierla

Malowaniem obrazów zajmuję się od 2007 roku.

Moje obrazy można spotkać w biurach, restauracjach oraz w prywatnych domach. Teraz postanowiłem wykonywać obrazy dla Was.

Obrazy tworzę używając najróżniejszych technik malarskich, zaczynając od pędzla, a kończąc na szpachelkach sztukatorskich.

Większość obrazów, które tworzę, mają grubą strukturę nadaną farbą akrylową, dzięki czemu obraz jest wypukły i daje niesamowite wrażenie.

* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->