Krystyna Rausz

Mieszkam i maluję w Warszawie. Już w szkole bardzo interesował mnie rysunek. Moje wypady do Kazimierza Dolnego, lub innego miejsca stanowiącego zbiór prac malarzy, potęgowały moje zainteresowanie.

Maluję farbami olejnymi na płótnie. Spod mojej ręki wyszło do tej pory 180 płócien, o różnej tematyce.

Prace przedstawiają pejzaże w różnych porach roku, zwierzęta, budowle, kwiaty, a także ludzi.

Pokazuje 1 - 13 z 13 elementów
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->