Krzysztof Hałupka

Urodził się w 1967 r. w Lublińcu na Śląsku. Po ukończeniu studiów wyższych pracował w bankowości i hutnictwie, a działalnością stricte artystyczną zajął się hobbystycznie w roku 2012. W 2013r. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wpisało go w poczet Artystów Ludowych. Ma na koncie kilka indywidualnych i kilka zbiorowych wystaw w kraju, a jego prace są w sposób ciągły prezentowane w kilku krajowych i zagranicznych galeriach internetowych.

Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->