Magdalena Maria Hylak

Urodzona w 1972 r. w Warszawie. Studiowała w Europejskiej Akademii Sztuk grafikę warsztatową.

Uczestniczka wielu plenerów  malarskich i wystaw zbiorowych. Ilustrowała książki dla wydawnictwa PAX.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym i grafiką. Ulubiony motyw to ptaki - w wielu odsłonach, wariantach i wariacjach.

Są doskonałym pretekstem do metaforycznego ukazania cech ludzkich i snucia baśniowych, onirycznych anegdot.

Pokazuje 1 - 3 z 3 elementów
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->