Marta Lipowska

Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

Dyplom w 2003 r. w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego.

Tworzy w technice olejnej. Inspiruje ją natura. Jej obrazy przedstawiają sceny z codziennego życia, ale najważniejsze są w nich światło i kolor.

Swoje prace prezentowała na wielu wystawach w kraju i za granicą (Włochy, Niemcy, Słowacja, Belgia).

Jest laureatką kilku nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa.

W 2008r. znalazła się na liście najbardziej perspektywicznych polskich artystów do 35 roku życia "Kompas Młodej Sztuki".

Prace w kolekcjach prywatnych m. in. w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Belgii, Czechach, Rosji, Norwegii, Irlandii, Hiszpanii.

Pokazuje 1 - 6 z 6 elementów
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->