Renata Brzozowska

Skończyłam PLSP w Poznaniu. Zajmuję się głównie malarstwem sztalugowym, olejnym, figuratywnym. Pasjonuje mnie postać, człowiek, ruch. Staram się uchwycić taniec w różnych jego rodzajach. Przeszywa mnie krwiste flamenco, pełne temperamentu i odgrywające prawdziwe, czasami bardzo trudne emocje, porywający balet - techniczna wirtuozeria ludzkiego ciała, odlot ... i tango argentyńskie, które transem partnerów przyprawia mnie o dreszcze. Taniec wytwarza we mnie tego rodzaju emocje i energię, że nie mogę mu się oprzeć, muszę go malować i przeżywać. To osobista wewnętrzna modlitwa do siebie i wszechświata, który tańczy swój wieczny, archaiczny układ kroków...

Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->