Renata Lichańska - Mleczko

Urodzona i zamieszkała w Kętach  (woj. małopolskie).

W 1982 ukończyła PLSP w Bielsku-Białej. Kolejne lata twórczości związała ze środowiskiem artystów krakowskich.

Następnie przez kilka lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Plastyków w Bielsku-Białej i galerią w Łodzi.

Otrzymała status artysty i jest członkiem ZPAP. Należy do sekcji malarskiej OW.

Prace malarskie były licytowane na aukcjach sztuki i eksponowane na wystawach za granicą m. in. w Anglii, na Litwie, w Syrii, we Włoszech, w Egipcie.

W 2014 roku bierze udział w wystawie w Istambule.

W Polsce zapraszana jest na wiele wydarzeń artystycznych, uczestniczy w sympozjach międzynarodowych i plenerach malarskich.

Dotychczas artystka zorganizowała kilkanaście wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych.

Pokazuje 1 - 4 z 4 elementów
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->