Teodor Szukała

Artysta malarz, konserwator zabytków.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. Był uczniem, między innymi profesorów:

Wacława Taranczewskiego, Eustachego Wasilkowskiego, Zdzisława Kępińskiego, Stanisława Teisseyre'a.

Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Autor wielu rysunków, a...

Artysta malarz, konserwator zabytków.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. Był uczniem, między innymi profesorów:

Wacława Taranczewskiego, Eustachego Wasilkowskiego, Zdzisława Kępińskiego, Stanisława Teisseyre'a.

Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Autor wielu rysunków, akwarel i portretów. Malował pejzaże i martwe natury prezentowane na wystawach w Poznaniu, Kaliszu, Warszawie, Szamotułach, Zielonej Górze, Lesznie, Hannowerze, Bułgarii.

Prace jego znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce (Kraków, Olsztyn, Koszuty, Śrem, Opalenica) oraz zagranicznych (Kanada, Holandia, Norwegia, Jugosławia).

Znaczącym jego dziełem była kolekcja „Wiatraki wielkopolskie” eksponowane na wielu wystawach.

Jego specjalnością było malarstwo technik ściennych i konserwacja obiektów zabytkowych.

Ważniejsze realizacje polichromii figuralnej i konserwacji wykonał w katedrach,w Gorzowie i w Gnieźnie oraz w kościołach, w Przemęcie, Buku, Żerkowie, Poznaniu, Gostyniu, Pępowie, Gnieźnie i Zbąszyniu.

Jego szczególnym osiągnięciem była restauracja kościoła z 1711 r. „Na Pólku” -perły kościelnej architektury drewnianej w Bralinie koło Kępna. Świątynia ta została wyróżniona medalem „Europa Nostra” za szczególny wkład w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Więcej
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->