Teresa Demidziuk

Urodziła się w Głogowie, uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Ukończyła studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Studiowała na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, kończąc je dyplomem z malarstwa pod kierunkiem prof. Krzysztofa Skarbka oraz podjęła studia podyplomowe na tej samej uczelni. Pracuje jako plastyk i rysownik naukowy w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. 

Pokazuje 1 - 12 z 12 elementów
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->