Zuzanna Zielonka

Młoda artystka (1996 r), w jej obrazach widać spojrzenie, które ludzie utracili przez demokrację i komunizm, a mowa tu o panteistycznej optyce, pozwalającej malować obrazy emocją i duszą, a nie spłowiałą matematyką. Pasjonatka malarstwa flamandzkiego i holenderskiego, zawsze się kieruje kosmogoniczną intuicją i osiągnięciem odpowiedniej gamy barw, prowadzących symbolicznie do namnażających się podświadomych ciągów niekończących się wrażeń i asocjacji. Innymi słowy – i prostszym językiem – jej malarstwo maluje w swojej toni własne, odrębne obrazy tak, jakby Stworzyciel kreował kolejnego Stworzyciela.

Pokazuje 1 - 5 z 5 elementów
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->