Zygmunt Miedziński

Urodził się w Łagowie na Ziemi Lubuskiej. Ukończył PWSSP/Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Dyplom w 1981 z malarstwa, aneks z rysunku i plakatu. Uprawia malarstwo olejne i akrylowe na płótnie i deskach, akwarelę oraz rysunek. Uczestnik Międzynarodowych i Ogólnopolskich Plenerów Malarskich „Gardens”. Współorganizator spotkań twórczych, wernisaży i  plenerów malarsko - rzeźbiarskich oraz aranżer wystaw i pokazów poplenerowych, autor tekstów. Finalista i laureat wielu ogólnopolskich konkursów plastycznych (zdobywca kilku nagród i wyróżnień – za plakaty, logotypy, obrazy, rysunek i rzeźbę). Czynny udział w akcjach charytatywnych, głównie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Obrazy, deski, rysunki i akwarele w zbiorach muzealnych i w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Stwarzam obraz tego co przemija, aby oddać je temu, co nadchodzi...

Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji
* * 2007-2016 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA * @copyright 2007-2016 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA *}
<1-- Usuniecie prestashop disclaimer -->